Yapay Zeka El Kitabı

Yapay zeka kavramı pek çok farklı boyutu olması nedeniyle farklı kişiler için genellikle farklı şeyler ifade eden bir kavramdır.

Bununla birlikte pek çok kişi yapay zeka'nın kendi kendine öğrenen bir bileşen içermesi gerektiğini kabul edecektir.

Öğrenme yeteneği, bir bilgisayar programının daha önceden belirlenmiş ve bir programcı tarafından uygulamaya geçirilmiş algoritmaları işletmek dışında kalan ve açıkça tanımlanmış olmayan görevleri de yerine getirebilmesi için gereklidir.

Aslında kural tabanlı programlama ile de önemli derecede zeka otomasyonu sağlanabilmektedir. Karmaşık ve iç içe geçmiş mantıksal ifadelerden oluşan programlar, sırasında bir kişinin bilgisayarın yapay zekaya sahipmiş gibi davrandığını düşünmesine yol açabilir.

İnsan zekasının da bazı durumlarda kural tabanlı çalıştığı düşünülebilir. Beynimizde etkiler ve sonçuçları arasındaki ilişkilerden oluşan bir veri tabanı olduğunu varsayarsak pek çok durumda bu veritabanındaki bilgilere göre hareket ettiğimiz söylenebilir.